Tháng 11 – Khoảnh khắc giao mùa tuyệt đep, thời tiết thì thật tuyệt, không quá nóng khiến bạn đổ mồ hôi, không quá lạnh…