Chiều ngày 21/12/2018 tập thể nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau của Danang Golden Bay đã đến thăm và tặng quà cho trẻ…